Wario Land: Super Mario Land 3/Entwickler

Aus MarioWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Nordamerikanische Version

Director

 • Hiroji Kiyotake
 • Takehiko Hosokawa

Programmer

 • Masaru Yamanaka
 • Yuzuru Ogawa
 • Isao Hirano
 • Yoshinori Katsuki

Graphic Designer

 • Hiroji Kiyotake
 • Takehiko Hosokawa
 • Kenichi Sugino

Music Composer

 • Ryoji Yoshitomi
 • Kozue Ishikawa

Package Designer

 • Fujiko Nomura
 • Yusuke Nakano

Special Thanks to

 • Takehiro Izushi
 • Masao Yamamoto
 • Takahiro Harada
 • Nobuhiro Ozaki
 • Dan Owsen
 • Dayv Brooks
 • Keiko Tamura
 • Mary Cocoma
 • Yamada Hiro
 • David Patton
 • Archer Graham
 • Satoru Shibata

Testing Player

 • Masaru Okada
 • Makoto Kanoh
 • Masafumi Sakashita
 • Kohta Fukui
 • Keisuke Terasaki
 • Masahiko Mashimo
 • Hitoshi Yamagami
 • Kazumi Totaka
 • Tomoyoshi Yamane
 • Yuji Hori
 • Takashi Imoto
 • Tsutomu Kaneshige
 • Masahiro Kawano
 • Takeshi Nagareda
 • Satoshi Matsumura
 • Yukihiro Yamamoto
 • Makoto Yamauchi
 • Satoshi Nogami
 • Eiko Takeuchi
 • Astushi Maruno

Producer