Donkey Kong: Jungle Climber/Entwickler

Aus MarioWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen


Nordamerikanische Version

Director

 • Atsushi Kaneko
 • Masataka Sato

Assistant Director

 • Kanako Takada
 • Kouki Hayasaka

Programming Director

 • Kenichi Minegishi

Programming

 • Masahito Hatakeyama
 • Satoshi Ogasawara
 • Takeshi Myokaku
 • Kouji Goto
 • Akira Nakano

Design Director

 • Yuzuru Tsukahara

Graphic Design

 • Hiroaki Endo
 • Kazuto Sato
 • Youichi Magome
 • Ryuji Ishizaki
 • Wataru Nanaumi
 • Rika Hirono
 • Hiromi Itoh

Sound Director

 • Hiroaki Yoshida

Music & Sound Effects

 • Yuichi Kanno

Music

 • Yoshikata Hirota
 • Takashi Kouga

Sound Effects

 • Yukiko Togashi

Voices

 • Takashi Nagasako
 • Katsumi Suzuki
 • Kaoru Sasashima
 • Toshihide Tsuchiya
 • Satsuki Tsuzumi

Sound Support

 • Nintendo Sound Staff

Sound Supervisor

 • Koji Kondo

Graphic Supervisor

 • Kanae Kobata
 • Aya Oyama
 • Akiko Katoh
 • Tsuyoshi Watanabe

CG Illustrations

 • Ryusuke Yoshida

CG Illustrations Supervisor

 • Wataru Yamaguchi
 • Yusuke Nakano

Artwork

 • Toki Iida
 • Ryuichi Suzuki

Supervisor

 • Shigeru Miyamoto
 • Takashi Tezuka

North American Localization

 • Rich Amtower
 • Thomas Connery

North American Localization Management

 • Nate Bihldorff
 • Jeff Miller
 • Leslie Swan
 • Bill Trinen

Debug

 • Kimiharu Hyodo
 • Noboru Sunada
 • Super Mario Club
 • Digital Hearts
 • NOA Product Testing

Special Thanks

 • Kentaro Nishimura
 • Yuya Sato
 • Takao Seki

Assistant Producer

 • Shinya Sano
 • Nobuo Matsumiya

Producer

 • Toshiharu Izuno
 • Rikiya Nakagawa
 • Iwao Horita

Executive Producer