Luigi's Mansion/Entwickler

Aus MarioWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Producers[Bearbeiten]

Director[Bearbeiten]

Design Director[Bearbeiten]

 • Tadashi Sugiyama

Assistant Directors[Bearbeiten]

 • Hajime Takahashi
 • Kiyoshi Mizuki
 • Yoichi Yamada

Map Design[Bearbeiten]

 • Katsuhiko Kanno
 • Hirotake Ohtsubo
 • Koji Kitagawa
 • Yoshihisa Morimoto

Character Design[Bearbeiten]

 • Hideki Fujii
 • Takeshi Hosono
 • Yoshiyuki Oyama
 • Ryuichi Yamamoto

Screen Design[Bearbeiten]

 • Ren Uehara

Effect Design[Bearbeiten]

 • Keijiro Inoue
 • Daiji Imai
 • Haruyasu Ito

Main Program[Bearbeiten]

 • Hiroke Sotoike

Program[Bearbeiten]

 • Daiki Iwamoto
 • Masahiro Kawano
 • Kouichi Kawamoto
 • Naoki Koga
 • Yoshitaka Ajioka
 • Katsuhisa Sato
 • Hiroyuki Koono
 • Daisuke Nakamura

Music[Bearbeiten]

 • Kazumi Totaka
 • Shinobi Tanaka

Sound Effect Program[Bearbeiten]

 • Yoji Inagaki
 • Toru Asakawa

Ending Design[Bearbeiten]

 • Takumi Tawagoe
 • Shinya Takahashi
 • Tsuyoshi Watanabe
 • Ryuji Kobayashi
 • Keisuke Nishimori

Motion Capture Edit[Bearbeiten]

 • Shigeki Yoshida

Voices[Bearbeiten]

Progress Management[Bearbeiten]

 • Keizo Kato
 • Minoru Narita

Technical Support[Bearbeiten]

 • Hironobu Kakui
 • Yoshitu Yasuda
 • Shingo Okamoto

Tool Support[Bearbeiten]

 • Yoshinori Tanimoto
 • Yasuki Tawaraishi
 • Yusuki Kurarashi
 • Masato Kimura
 • Hirohito Yoshimoto
 • Toshihiro Kawabata
 • Tatsura Ota

Library Support[Bearbeiten]

 • Hiroto Yada
 • Tetsuya Sasaki
 • Eiichi Shirakawa
 • Motoi Okamoto
 • Toshikazu Kiuchi

Debug Support[Bearbeiten]

 • Souichi Nakajima
 • Shigeyuki Asuke
 • Jyunya Kameda
 • Yusuke Shiraiwa

North American[Bearbeiten]

 • Nate Bihldorff
 • Scot Ritchey
 • Bill Trinen
 • Leslie Swan

NOA Engineering Debug Team[Bearbeiten]

 • Miho Hattori
 • Scott Gallahan
 • Dan Simpson
 • Jack Anderson
 • Kirk Buchanan
 • Sean Egan

Special Thanks[Bearbeiten]

Executive Producer[Bearbeiten]