Mario Party 8/Entwickler

Aus MarioWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen


Nordamerikanische Version

Game Director

 • Shuichiro Nishiya

Planning Director

 • Tatsumitsu Watanabe

Planning

 • Yukiko Nakata
 • Tetsuya Kodama
 • Takeru Sugimoto
 • Shinichi Hosokawa
 • Atsushi Nakao
 • Shigeru Okita
 • Noriyuki Saeki
 • Satoru Imamura
 • Yoshikazu Takahashi
 • Hiroshi Kurimoto
 • Shigeyasu Ohashi

Program Director

 • Hideki Sahashi

Program

 • Hiroshi Ishimaru
 • Masayuki Shinohara
 • Takuya Hiraizumi
 • Shinji Shibasaki
 • Yukio Ohde
 • Koji Yagi
 • Yasuaki Naruse
 • Kazutoshi Uehara
 • Ryuji Hayasaka
 • Akira Matsumoto
 • Kenji Ohira
 • Norifumi Hira
 • Yasuhiro Iida
 • Yasutaka Ikeda
 • Takashi Iwanaga
 • Akihiro Terada
 • Takahiro Matsumoto
 • Satoshi Sakaguchi
 • Haruhiko Tanuma
 • Shoji Hiasa
 • Hidetaka Yajima
 • Takashi Noshiro
 • Kenichiro Obara
 • Takeshi Ohta

Design Director

 • Saori Tsutsui

Graphic Design

 • Moto Yamaguchi
 • Kayo Fujimoto
 • Takuya Aoyama
 • Hitoshi Takiyama
 • Hiroshi Hayashi
 • Nodoka Moriya
 • Chiho Kogawa
 • Hiroshi Baba
 • Haeyoung Park
 • Kazuhisa Okamoto
 • Saeko Matsuura
 • Satomi Kikuchi
 • Yuko Segawa
 • Shunsaku Yamamoto
 • Hidemitsu Hashimoto
 • Kazuyoshi Takehara
 • Masami Kodaira
 • Takahiro Karino
 • Tsukasa Tanaka
 • Keisuke Izaki
 • Kanako Uto
 • Akira Mizoguchi
 • Yuya Rokuyama
 • Yurie Ohkubo
 • Makoto Eguchi
 • Hideki Morinaga
 • Yoshinori Ikeshita
 • Yasuhiro Ando
 • Mikio Kita
 • Chiharu Yoshizaki
 • Hiroshi Okajima
 • Takahiro Asano
 • Masayuki Tsuboi
 • Takahito Tatezawa
 • Kilyoung Lee
 • Akira Narita

Original Character Design

 • Shigeru Miyamoto
 • Hiroji Kiyotake

Original 3D Model

 • Nintendo Staff

Sound Director

 • Shohei Bando

Music

 • Yoshihiro Tsukahara

Music Support

 • Ichiro Shimakura

Sound Effect

 • Shinya Watabe
 • Takashi Watanabe
 • Koji Mizuguchi
 • Keisuke Fukuhira

Sound Program

 • Keita Hoshi

Sound Support

 • Koji Kondo

Character Voices

 • Charles Martinet
 • Sam Kelly
 • Deanna Mustard
 • Steven Weyte
 • Nate Bihldorff
 • Steven Grimm
 • Takashi Nagasako
 • Motoki Takagi
 • Kazumi Totaka
 • Sanae Susaki
 • Toru Asakawa

Graphic Supervisors

 • Yo Ohnishi
 • Kanae Kobata
 • Tsuyoshi Watanabe

CG Illustration

 • Ryusuke Yoshida
 • Shigehisa Nakaue
 • Yu Kitai
 • Masanori Sato
 • Yuri Adachi

CG Illustration Supervisors

 • Wataru Yamaguchi
 • Yusuke Nakano

Artwork

 • Keisuke Okubo
 • Yuka Kotaki

Manual Editing

 • Haruki Mitani

North American Localization

 • Julian Chunovic
 • Steven Grimm
 • Ann Lin
 • Scot Ritchey

Localization Management

 • Nate Bihldorff
 • Jeff Miller
 • Leslie Swan
 • Bill Trinen

NOA Product Testing

 • Shuji Hashimoto
 • Robert Crombie
 • Kyle Hudson
 • Eric Bush
 • Sean Egan
 • Jim Holdeman
 • Mika Kurosawa
 • Tomoko Mikami
 • Teresa Lillygren
 • Robert Jahn
 • Jason Mahaffa
 • Michael Chipman
 • Roger Harrison
 • Kathy Huguenard

Special Thanks

 • Tatsumi Kimishima
 • Mike Fukuda
 • Toshiharu Izuno
 • Masahiro Takeguchi
 • Shota Takahashi
 • Osamu Tsujikawa
 • Mitsuo Hasunuma
 • All Nintendo
 • All Hudson
 • Super Mario Club staff

Coordination

 • Nagako Ikuta
 • Emi Watanabe

Senior Director

 • Kenji Kikuchi

Supervisors

 • Shigeru Miyamoto
 • Takashi Tezuka

Associate Producer

 • Miyuki Hirose

Producers

 • Hiroshi Sato
 • Atsushi Ikeda

Senior Producer

 • Shinji Hatano

Executive Producers