Mario Kart: Double Dash!!/Entwickler

Aus MarioWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen


Executive producer

Producers

Chief director

 • Kiyoshi Mizuki

Directors

 • Yasuyuki Oyagi
 • Futoshi Shirai
 • Daiji Imai

Assistant director

 • Kentaro Tominaga

Program director

 • Kenji Yamamoto

Programming

 • Tsutomu Kaneshige
 • Satoru Osako
 • Katsuhisa Sato
 • Jyunya Kameda
 • Yusuke Shiraiwa
 • Masahiro Kawano

Design manager

 • Tsuyoshi Watanabe

Art director

 • Junji Morii

Course design

 • Hiromu Takemura
 • Hirotake Ohtsubo
 • Yoshihisa Morimoto
 • Yu Kudo

Graphic design

 • Yo Ohnishi
 • Akiko Hirono
 • Keisuke Nishimori
 • Tomomi Iwasaki
 • Aya Oyama
 • Ryuji Kobayashi
 • Marumi Nakajyo

Screen design

 • Yoshihiro Matsushima

Effect design

 • Haruyasu Ito

Demo design

 • Naoki Mori
 • Takumi Kawagoe
 • Hiroyasu Kuwabara

Music

 • Shinobu Tanaka
 • Kenta Nagata

Sound effects

 • Taro Bando

Sound programming

 • Yoji Inagaki

Voices

Progress management

 • Keizo Kato

Tool design / programming

 • Tool Support Team

Technical support

 • Masahiro Takeguchi
 • Tetsuya Sasaki
 • Daisuke Nakamura

Debug support

 • Ichiro Suzuki

Debug

 • Super Mario Club

Special thanks

 • Keijiro Inoue
 • Tomoaki Kuroume
 • Satoshi Furukawa
 • Minoru Narita
 • Yoshihito Ikebata
 • Kenta Sato
 • Shigeo Touma

Localization design

 • Takahiro Hamaguchi
 • Yasutomo Nishibe
 • Kenji Shinmoto
 • Mizue Soda
 • Hiroko Tsuji