Mario Kart Wii/Entwickler

Aus MarioWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen


General Producer

Producer

 • Hideki Konno

Director

 • Yasuyuki Oyagi

Planning

 • Minoru Narita
 • Taku Matoba
 • Kentaro Tominaga
 • Yugo Hayashi
 • Kosuke Yabuki

Programming Director

 • Katsuhisa Sato

Programming

 • Yusuke Shiraiwa
 • Yukihiko Ito
 • Keiichiro Kato
 • Ichiro Suzuki
 • Shigetoshi Kitayama
 • Jun Ito
 • Takeshi Miyamoto
 • Yoshinori Konishi
 • Takahiro Takayama
 • Kensuke Muraki

Course Directors

 • Hirotake Ohtsubo
 • Yoshihisa Morimoto

Course Design

 • Koji Kitagawa
 • Taeko Sugawara
 • Akito Osanai
 • Yasutomo Nishibe
 • Miki Watanabe
 • Masahiro Kawanishi
 • Shunichi Shirai
 • Atsushi Miyagi
 • Mari Fujita

Character Director

 • Daisuke Kageyama

Character Design

 • Keisuke Nishimori
 • Tomomi Iwasaki
 • Yoko Tanaka
 • Kazunori Fujii
 • Hiroyuki Inoue
 • Takahiro Koizumi
 • Shuhan Goya
 • Shinsuke Yamasaki

UI Design

 • Tokihiko Toyoda

Effects Design

 • Yoko Fukuda

Design Support

 • Yoshiki Haruhana
 • Takahiro Hamaguchi
 • Keijiro Inoue
 • Akiko Hirono
 • Michiko Iwasawa
 • Takuro Shimizu
 • Takeshi Koike

Music

 • Asuka Ohta
 • Ryo Nagamatsu

Sound Effects

 • Atsushi Masaki
 • Masato Mizuta

Sound Support

 • Hajime Wakai

Demo Movie Director

 • Hiroyasu Kuwabara

Demo Movie

 • Shigeki Yoshida
 • Daisuke Nobori
 • Eriko Kimura
 • Chiaki Aida
 • Naoki Mori

Voice

 • Charles Martinet
 • Sam Kelly
 • Deanna Mustard
 • Kenny James
 • Caety Sagoian
 • Mercedez Rose
 • Takashi Nagasako
 • Katsumi Suzuki
 • Toshihide Tsuchiya
 • Kazumi Totaka
 • Ayumi Nagao
 • Fumihiro Okabayashi
 • Hitomi Hirose
 • Katsuhiro Harasawa
 • Takuya Sato
 • Tomo Adachi
 • Tomoyuki Higuchi
 • Yuko Kaida

Progress Management

 • Keizo Kato

Technical Support

 • Hironobu Kakui
 • Shintaro Jikumaru

Programming Support

 • Tetsuya Nakata
 • Keizo Ohta
 • Takuhiro Dohta
 • Programming Support Group

Debug

 • Yuuki Tanikawa
 • Akihiro Sakatani
 • Super Mario Club

NOA Localization

 • Gema Almoguera
 • Ann Lin
 • Reiko Ninomiya
 • Kevin Sullivan

NOA Localization Management

 • Nate Bihldorff
 • Jeff Miller
 • Leslie Swan

NOA Product Testing

 • Masayasu Nakata
 • Robert Crombie
 • Kyle Hudson
 • Eric Bush
 • Sean Egan
 • Tim Casey
 • Patrick Taylor
 • Roger Harrison
 • Melvin Forrest
 • Israel Cruz-Morales
 • Jason Mahaffa
 • David Hunziker
 • Tomoko Mikami

NOE European Localisation Management

 • Andy Fey
 • Takashi Katagiri

NOE Translation

 • Andrea Jähn
 • Thomas Berthollet
 • Amparo Almodóvar Prieto
 • Alessandro De Luca
 • Patrick Shields

NOE Testing Team

 • Andrea De Benedetto
 • Patrick Thorenz
 • Guillaume Deschamps
 • Arrate Ugarte Sandonís
 • Pietro Faccio

Graphic Supervisors

 • Yo Ohnishi
 • Tsuyoshi Watanabe

Artwork

 • Takayoshi Matsui
 • Keisuke Kadota

CG Illustration

 • Yuri Adachi
 • Shigehisa Nakaue
 • Naoko Ayabe

CG Illustration Supervisors

 • Wataru Yamaguchi
 • Yusuke Nakano

Special Thanks

 • Shigeo Touma
 • Eitaro Yamamoto
 • Naoki Nakamura
 • Taro Bando
 • Takumi Kawagoe
 • Haruyasu Ito
 • DIGITALSCAPE Co., Ltd.
 • All EAD

Executive Producer