Mario Party 7/Entwickler

Aus MarioWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche


Nordamerikanische Version

Game Director

 • Shuichiro Nishiya

Planning Director

 • Tatsumitsu Watanabe

Planning

 • Yukiko Mikami
 • Satoru Yokota
 • Tetsuya Kodama
 • Takeru Sugimoto
 • Atsushi Nakao
 • Shigeru Okita
 • Noriyuki Saeki
 • Kazuhiro Takada
 • Yoshikazu Takahashi
 • Hiroshi Kurimoto
 • Daisuke Sunaga
 • Fumihisa Sato

Program Director

 • Hideki Sahashi

Programming

 • Hiroshi Ishimaru
 • Masayuki Shinohara
 • Yoko Miyabayashi
 • Yukio Ohde
 • Koji Yagi
 • Kazutoshi Uehara
 • Kazufumi Shimizu
 • Jyunichi Sato
 • Tsuyoshi Kawajiri
 • Yusuke Takumi
 • Akira Matsumoto
 • Kenji Oohira
 • Norifumi Hira
 • Yasuhiro Iida
 • Izumi Fukuda
 • Takashi Iwanaga
 • Akihiro Terada
 • Tadao Syoyama
 • Takayuki Hanamasu
 • Takahiro Matsumoto
 • Satoshi Sakaguchi
 • Haruhiko Tanuma
 • Shoji Hiasa
 • Takeshi Ota
 • Takashi Noshiro
 • Takanori Ohde

Design Director

 • Saori Tsutsui

Graphic Design

 • Moto Yamaguchi
 • Kayo Fujimoto
 • Takuya Aoyama
 • Hitoshi Takiyama
 • Shuji Kitani
 • Nodoka Moriya
 • Norie Iwakuma
 • Hiroshi Baba
 • Haeyoung Park
 • Kazuhisa Okamoto
 • Saeko Matsuura
 • Yoko Kawana
 • Shunsaku Yamamoto
 • Masami Kodaira
 • Atsushi Nakagawa
 • Osamu Tsuchihashi
 • Masahiko Yamada
 • Takahiro Karino
 • Tsukasa Tanaka
 • Keisuke Izaki
 • Kanako Uto
 • Akira Mizoguchi
 • Yuya Rokuyama
 • Hiroyuki Seki
 • Makoto Eguchi
 • Hideki Morinaga
 • Yoshinori Ikeshita
 • Ryo Yokomizo
 • Yasuhiro Ando
 • Mikio Kita
 • Chiharu Yoshizaki
 • Hiroshi Oakajima
 • Takahiro Asano
 • Takahito Tatezawa
 • Masayuki Tsuboi
 • Akira Narita
 • Noboru Matsumura

Original Character Design

Original 3D Models

 • Nintendo Staff

Sound Director

 • Shohei Bando

Music Director

 • Ichiro Shimakura

Music

 • Hironobu Yahata
 • Shinya Outouge

Music Mastering

 • Tatsuo Yokoyama

Sound Effects

 • Shinya Watabe
 • Koji Mizuguchi
 • Osamu Narita
 • Takashi Watanabe
 • Kosuke Hirayama

Sound Programming

 • Takayuki Iwabuchi
 • Keita Hoshi

Graphic Support

 • Yoichi Kotabe
 • Masanori Sato
 • Shigehisa Nakaue
 • Kanae Kobata
 • Aya Oyama
 • Yo Ohnishi
 • Tsuyoshi Watanabe

Sound Support

Technical Support

 • Chikara Shibata

North American Localization

 • Alan Averill
 • Thomas Connery

Localization Management

 • Jeff Miller
 • Leslie Swan
 • Bill Trinen
 • Nate Bihldorff

NOA Product Testing Staff

 • Yoshinobu Mantani
 • Shuji Hashimoto
 • Rob Crombie
 • Kyle Hudson
 • Eric Bush
 • Sean Egan
 • Robert Johnson
 • Michael Leslie
 • Mika Kurosawa
 • Teresa Lillygren
 • Tomoko Mikami
 • Roger Harrison

Special Thanks

 • Tomomi Sano
 • Tetsuya Komatsu
 • Shota Takahashi
 • Osamu Tsujikawa
 • Mitsuo Hasunuma
 • Tatsumi Kimishima
 • Mike Fukuda
 • All of Nintendo
 • All of Hudson
 • Super Mario Club Staff

CG Illustration

 • Wataru Yamaguchi
 • Yu Kitai

CG Illustration Supervisor

 • Yusuke Nakano

Artwork

 • Kazuya Yoshioka

Manual Edition

 • Haruki Mitani

Senior Director

 • Kenji Kikuchi

Supervisors

 • Shigeru Miyamoto
 • Takashi Tezuka

Associate Producer

 • Miyuki Hirose

Producers

 • Hiroshi Sato
 • Atsushi Ikeda

Senior Producer

 • Shinji Hatano

Executive Producers