New Super Mario Bros./Entwickler

Aus MarioWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen


Nordamerikanische Version

General Producer

 • Takashi Tezuka

Producer

 • Hiroyuki Kimura

Director

 • Shigeyuki Asuke

Assistant Directors

 • Masahiro Imaizumi
 • Taku Matoba

Map & Level Design

 • Masataka Takemoto
 • Yasuhisa Yamamura
 • Kosono Okina
 • Haruka Kakinuma
 • Shinya Hiratake

Design Director

 • Masanao Arimoto

Character Design

 • Daisuke Kageyama
 • Akiko Hirono
 • Hirohito Shinoda
 • Ryuji Kobayashi

Field Design

 • Yasuyo Iwawaki
 • Miki Watanabe

World Map Design

 • Taeko Sugawara
 • Hirotake Otsubo

UI Design

 • Hidekazu Ota
 • Takahiro Hamaguchi

Effects Design

 • Keijiro Inoue
 • Motoaki Fukuda
 • Sayaka Yano

Design Assistance

 • Mariko Sanefuji
 • Mitsuko Okada
 • Masaaki Ishikawa

Programming Director

 • Toshihiko Nakago

Main Programming

 • Nobuhiko Sadamoto
 • Eiji Noto

Player Programming

 • Satoru Takahata

Field Programming

 • Kiyoshi Koda

Enemy Programming

 • Tatsuo Nishiyama
 • Hisashi Okada
 • Yasunari Soejima
 • Kenichi Nishiyama
 • Keiji Takahashi

Programming

 • Masaru Nii
 • Atsushi Nishiwaki
 • Masaro Sakakibara
 • Hiromichi Miyake
 • Gentaro Takaki
 • Norihisa Ashida
 • Takafumi Noma

System Programming

 • Kenzo Hayakawa
 • Yoshitaka Takeshita
 • Yuichi Yamamoto
 • Yukari Suzuki

Sound Director

 • Koji Kondo

Music

 • Asuka Ohta
 • Hajime Wakai

Sound Programming

 • Taiju Suzuki

Voice

 • Charles Martinet

Demo Scene Director

 • Shigefumi Hino

Graphic Support

 • Yo Ohnishi
 • Kanae Kobata
 • Aya Oyama
 • Tsuyoshi Watanabe

Progress Management

 • Keizo Kato

Technical Support

 • Hironobu Kakui
 • Yoshito Yasuda

Debug

 • Kimiharu Hyodo
 • NOA Product Testing Department
 • SUPER MARIO CLUB

Localization Management

 • Jeff Miller
 • Leslie Swan
 • Bill Trinen
 • Nate Bihldorff

North American Localization

 • Rich Amtower
 • Tim O'Leary

Special Thanks

 • SRD
 • Emi Tomita
 • Takako Ishii

Supervisor

Executive Producer