New Super Mario Bros. Wii/Entwickler

Aus MarioWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Producers

Director

 • Shigeyuki Asuke

Planning

 • Yusuke Amano
 • Masanao Arimoto
 • Shigefumi Hino

Map & Level Design Director

 • Toshihiko Nakago

Map & Level Design

 • Yasuhisa Yamamura
 • Masataka Takemoto
 • Kenta Usui
 • Ryutaro Kano
 • Takayuki Ikkaku

Lead Design

 • Michiho Hayashi

Player Design

 • Keisuke Nishimori
 • Tomomi Marunami

Character Design

 • Masaaki Ishikawa
 • Masanobu Sato
 • Ryota Akutsu
 • Manabu Hiraoka
 • Kazunori Fujii

Field Design

 • Eiji Mukao
 • Kosono Okina
 • Mari Shibata

World Map Design

 • Jun Takamura
 • Takeshi Koike

UI Design

 • Mei Ide
 • Yoshifumi Masaki
 • Satoko Okada

Effects Design

 • Sayaka Nishimura

Design Adviser

 • Atsushi Miyagi

Design Support

 • Daisuke Ito
 • Tomomi Imazu
 • Kaori Kinoshita
 • Kunihito Ihara

Programming Director

 • Makoto Sasaki

Player Programming

 • Keigo Nakanishi

Field Programming

 • Kouji Sakai

Enemy Programming

 • Tatsuo Nishiyama
 • Kenichi Nishiyama
 • Keiji Takahashi
 • Keiichiro Kato
 • Ken Watanabe
 • Yosuke Oshino

System Programming

 • Hisashi Okada
 • Kenzo Hayakawa

UI Programming

 • Kiyoshi Kada

World Map Programming

 • Shoichi Obayashi

Programming

 • Yuji Sawatani
 • Masaro Sakakibara
 • Misato Sodeyama
 • Shinji Hatada
 • Hiromichi Miyake
 • Masashi Masuoka

Programming Adviser

 • Yuhiki Otsuki

Sound Director

 • Kenta Nagata

Sound Programming

 • Sanae Uchida

Sound Effects

 • Mitsuhiro Kida
 • Taiju Suzuki

Music

 • Shiho Fujii
 • Ryo Nagamatsu

Voice

 • Dan Falcone
 • Kenny James
 • Sam Kelly
 • Charles Martinet
 • Lani Minella
 • Caety Sagoian
 • Mike Vaughn

Sound Adviser

Coordinators

 • Tsutomo Kaneshige
 • Tomoaki Yoshinobu
 • Hideki Fujii
 • Rina Yamauchi

Demo Scene Director

 • Takumi Kawagoe

Demo Scene Motion Design

 • Yoshikazu Sumioka
 • Eisuke Sagawa
 • Tatsuya Sakai
 • Youko Miyaguchi

Graphic Supervisors

 • Aya Oyama
 • Akiko Kato
 • Kanae Dohta
 • Tsuyoshi Watanabe

Progress Management

 • Keizo Kato

Technical Support

 • Hironobu Kakui
 • Yoshito Yasuda
 • Shintaro Jikumaru

Localisation Management

 • Erkan Kasap
 • Paul Logue
 • Matthew Mawer
 • Micky Auer

Localisation Producer

 • Takashi Katagiri

Translation

 • Andrew Steele
 • Carine Mathey
 • Massimo Cotticelli
 • Rafael Jagielski
 • Miguel Rodriguez Ramos

Quality Assurance

 • Amaury Bagnariol
 • NOE Quality Assurance

Debug

 • Naoki Takami
 • Ryuhei Matsuura
 • Mario Club Co., Ltd.
 • NOA Product Testing

Special Thanks

 • SRD
 • DIGITALSCAPE Co., Ltd.
 • Mox Inc.
 • Hirotake Otsubo
 • Yoshiyuki Oyama
 • Akito Osanai
 • Tsubasa Sakaguchi
 • Yoshiki Haruhana
 • Takahiro Hamaguchi
 • Keijiro Inoue
 • Takuhiro Dohta

General Producer

Executive Producer