Super Mario Galaxy/Entwickler

Aus MarioWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche


Game Design Concept

Direcor & Game Design

 • Yoshiaki Koizumi

Level Design Director

 • Koichi Hayashida

Level Design

 • Futoshi Shirai
 • Daisuke Tsujimura
 • Haruka Kakinuma
 • Ryutaro Kanno
 • Toshihiro Kawabata

Script

 • Takayuki Ikkaku

Program Director

 • Naoki Koga

Player Character Programming

 • Hideaki Shimizu

Game Programming Lead

 • Takesho Hayakawa

Movie Scene Programming

 • Tatsuro Ota

Camera Programming

 • Katsuyasu Ando

System Programming

 • Atsushi Yamaguchi

Boss Character Programming

 • Norihiro Aoyagi

Collision System Programming

 • Hirokazu Matsuda

Enemy Character Programming

 • Kiyoshi Takeuchi

Event Programming

 • Hideyuki Sugawara

Design Coordinator

 • Takeshi Hosono

Character Design Lead

 • Kenta Motokura

Character Design

 • Atsushi Mishima
 • Daisuke Watanabe
 • Rikuto Yoshida
 • Masanori Esaki
 • Kazuhiro Saito
 • Takumi Ishii

Character Animation Design

 • Hiroko Ihara
 • Masayuki Kawakita
 • Tetsuro Horimizu

Planet Design Lead

 • Kazumi Yamaguchi

Planet Design Manager

 • Hiromu Takemura

Planet Design

 • Kenji Ishii
 • Kazunori Hashimoto
 • Takuro Shimizu
 • Sanae Suzuki
 • Ritsuko Tanaka
 • Tetsu Shoji
 • Nariko Urita

UI Design & Visual Concept

 • Yasuhiko Matsuzaki

UI Design

 • Mei Ide

Effect Design

 • Yumiko Matszmiya

Movie Scene Director

 • Masaki Yokobe

Movie Scene Animation

 • Katsuki Hisanaga
 • Kouichi Terasawa
 • Naoyuki Yoshida
 • Hisashi Tohyama

Movie Scene Object Design

 • Shinsuke Yamasaki

Movie Scene Effect Design

 • Haruyasu Ito
 • Motoaki Fukuda

Sound Director

 • Masafumi Kawamuri

Musik

 • Mahito Yokota
 • Koji Kondo

Sound Program & Effects

 • Yuya Takezawa
 • Shigetoshi Gohara

Voice Recording & English Scripts

 • Nate Bihldorff
 • Scot Ritchey
 • Leslie Swan
 • Bill Trinen

Voice

 • Charles Martinet
 • Kenneth W. James
 • Samantha Kelly
 • Mercedes Rose
 • Catey Sagoian

Preformance

 • Mario Galaxy Orchestra

Program Support

 • Hirohito Yoshimoto
 • Keiro Ohta

Progress Management

 • Keizo Kato

Technical Support

 • Keisuke Matsui
 • Hiroshi Arai
 • Masato Kimura
 • Yoshito Yasuda
 • Hironabu Kakui

Artwork

 • Nanaki Kinoshita
 • Kazuma Norisada

Illustration

 • Shigehisa Nakaue
 • Ryusuke Yoshida
 • Yuri Adachi

Illustration Supervisor

 • Yusuke Nakano

Debug

 • Atsushi Tada
 • Takeshi Nishizawa
 • Akihito Fujiki
 • Maki Yoshitake
 • Mitsuhiro Senoo
 • Hideki Nakajima
 • Super Mario Club

Debug Support

 • Noboru Sunada
 • Akihiro Sakatani

European Localisation Management

 • Andy Fey
 • Martin Weers

Translation

 • Davic Causseques
 • Martina Deimel
 • Emilio Gallego
 • Kay Hermann
 • Hervé Lefranc
 • Elena Nardo
 • Barbara Pisani
 • Aquiles Kei Takahashi

Testing

 • NOE Testing Team

Special Thanks

 • Keijiro Inoue
 • Takahiro Hamaguchi
 • Tamaoaki Kuroume
 • Atsushi Masaki
 • Shinya Takahashi
 • Tsuyoshi Watanabe
 • Takumi Kawagoe
 • Kaoru Sato
 • Miki Nakagawa
 • Sayaka Hakoda
 • Mirai Takezawa
 • Rie Shimizu
 • Sakiko Matsuo
 • Ryu Uchida
 • Hiroyuki Masuyama
 • Kozo Kimura
 • Ryosuke Meguro
 • DIGITALSCAPE Co., Ltd.
 • Nintendo Tokyo Office
 • All EAD

Producers

 • Shigeru Miyamoto
 • Takao Shimizu

Executive Producer