Super Mario Galaxy 2/Entwickler

Aus MarioWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

General Producer

Producers

 • Yoshiaki Koizumi
 • Takashi Tezuka

Director

 • Koichi Hayashida

Program Director

 • Takeshi Hayakawa

Design Director

 • Kenta Motokura

Planning

 • Daisuke Tsujimura
 • Futoshi Shirai
 • Haruka Kakinuma
 • Shinya Hiratake
 • Daisuke Sato

Program

 • Katsuyasu Ando
 • Norihiro Aoyagi
 • Hideyuki Sugawara
 • Atsushi Yamaguchi
 • Tatsuro Ota
 • Kiyoshi Takeuchi
 • Kazuya Sumaki
 • Wataru Tanaka

Planet Design Lead

 • Kazunori Hoshimoto

Planet Design

 • Masaki Yokobe
 • Tetsuya Kobayashi
 • Yasuo Kumakura
 • Tadashi Tanaka
 • Naoki Mineta
 • Makoto Yonezu
 • Mayako Sugimoto

Character Design Lead

 • Daisuke Watanabe

Character Design

 • Rikuto Yoshida
 • Mosahiro Arimitsu
 • Daisuke Ito
 • Yoshiakira Nakano
 • Sho Murata
 • Masayuki Kawakita
 • Kunihito Ihara

Effect Design Lead

 • Kazumi Yamaguchi

Effect Design

 • Yoko Fukuda
 • Yumiko Matsumiya

UI Design

 • Yasuhiko Matsuzaki

Musik

 • Mohito Yokota
 • Ryo Nagamatsu
 • Koji Kondo

Sound Program & Effects

 • Yuya Takezawa
 • Shigetoshi Gohara
 • Mitsuhiro Hikino

Voice

 • Charles Martinet
 • Dex Manley
 • Scott Burns
 • Mercedes Rose
 • Caety Sagoian
 • Kenneth W. James
 • Samantha Kelly
 • Motoki Takagi
 • Kazumi Totaka

Performance

 • Mario Galaxy Orchestra

Graphics Supervisors

 • Akiko Kato
 • Aya Oyama
 • Tsuyoshi Watanabe

Artwork

 • Nanako Kinoshita
 • Keisuke Okubo
 • Daiki Nishioka
 • Naruhisa Kawano

Illustration

 • Yuri Adachi
 • Shigehisa Nakaue
 • Yu Kitai
 • Yusuke Nakano

Progress Management

 • Keizo Kato

Technical Support

 • Keisuke Matsui
 • Shinji Watanabe
 • Hisashi Sekoguchi
 • Yoshito Yasuda
 • Hiroshi Arai
 • Ryota Maruko
 • Masato Kimura
 • Hironobu Kakui

Debug

 • Akihiro Sakatani
 • Kimiharu Hyodo
 • Mario Club Co., Ltd.

European Localisation Management

 • Andy Fey
 • Martin Weers
 • Michael Hugot
 • Hitomi Naitoh

Translation

 • Daniel Pestka
 • Nils Dittbrenner
 • Nicolas Sciotti
 • Florence d'Anterroches
 • Barbara Pisani
 • Marco Guasco
 • Pedro José Mareno Villar
 • Alesánder Luis Valero Fernández

UK English Adaptation

 • Ollie Scarborough

Testing

 • NOE Quality Assurance

Special Thanks

 • Masafumi Kawamura
 • Hideaki Shimizu
 • Naoki Koga
 • Kaoru Sato
 • Masaaki Sanada
 • Yuhei Shimpo
 • Masafumi Matsumara
 • Keijiro Inoue
 • Takeshi Hosono
 • Hirokazu Matsuda
 • Sakiko Matsuo
 • Makiko Osada
 • Mitsuo Sato
 • Takao Shimizu

Special Thanks

 • DIGITALSCAPE Co., Ltd.
 • Nintendo Tokyo Office
 • All EAD

Executive Producer